mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

delta_logo_brand_corporate_identity_drop_industrial_speciaty_lubricants_graphicdesign_1
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_black_page_composite
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_composite_1
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_covers_page_composite
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_detail_page_composite_1
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_cover_page_composite_detail
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_composite_2
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_cover_page_composite_3
delta_brochure_industrial_graphic_design_corporate_brand_illustration_cover_page_composite_details_1

Creació marca Delta Specialty Lubricants

La comesa d’aquest projecte consistia en actualitzar la imatge d’aquesta empresa de fluids per a indústria
transformant-la a una imatge més actual. Tanmateix, ens van demanar la creació d’un sistema de comunicació de producte.
La solució la trobem dissenyant un símbol creat a partir de la unió d’una gota i una figura geomètrica que representa
un engranatge
amb la lletra D inicial del nom de l’empresa Delta.
Per a la imatge del sistema de comunicació de serveis i productes vam decidir estructurar-la amb geometries afins
a la pròpia marca, aconseguint una imatge dinàmica, de eficiència i professionalitat.

Category: