mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Creació marca Delta Specialty Lubricants

La comesa d’aquest projecte consistia en actualitzar la imatge d’aquesta empresa de fluids per a indústria
transformant-la a una imatge més actual. Tanmateix, ens van demanar la creació d’un sistema de comunicació de producte.
La solució la trobem dissenyant un símbol creat a partir de la unió d’una gota i una figura geomètrica que representa
un engranatge
amb la lletra D inicial del nom de l’empresa Delta.
Per a la imatge del sistema de comunicació de serveis i productes vam decidir estructurar-la amb geometries afins
a la pròpia marca, aconseguint una imatge dinàmica, de eficiència i professionalitat.

Category: