mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Disseny gràfic catàleg per directius AED

AED necessitava un catàleg atractiu i interessant que servís per captar socis. El nostre repte va consistir en donar valor
als continguts
de l’Associació per, d’aquesta manera, incentivar l’ingrés de nous socis.
Aconseguim la solució en el tractament gràfic bicolor del catàleg, en aquest cas blau i negre. A més, vam decidir
estructurar els continguts mostrant-los d’una manera més simple i útil.

Category: