mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Disseny catàleg i web Afrucat

Afrucat necessitava actualitzar el disseny gràfic i continguts del seu catàleg de serveis així com la seva imatge web.
Com a solució vam optar per utilitzar imatges oníriques, colorista i amb multitud de recursos gràfics,
la qual cosa facilita l’exposició i diferenciació de continguts. Vam afegir fitxes independents, facilitant l’organització de serveis
adicionals per a associats. Seguint aquest esquema, vam aconseguir actualitzar el disseny de la seva imatge web.

Category: