mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_moleskine_cover_page_fruits
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_word_illustration_inside_page_fruits_introducction
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_fruits
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_fruits_a_lettering_composite
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_fruits_people_composite
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_moleskine_inside_page_fruits_composite
afrucat_brochure_graphic_design_corporate_brand_illustration_inside_page_fruits_a_lettering
Disseny grafic web
afrucat_calendar_graphic_design_corporate_brand_word_illustration

Disseny catàleg i web Afrucat

Afrucat necessitava actualitzar el disseny gràfic i continguts del seu catàleg de serveis així com la seva imatge web.
Com a solució vam optar per utilitzar imatges oníriques, colorista i amb multitud de recursos gràfics,
la qual cosa facilita l’exposició i diferenciació de continguts. Vam afegir fitxes independents, facilitant l’organització de serveis
adicionals per a associats. Seguint aquest esquema, vam aconseguir actualitzar el disseny de la seva imatge web.

Category: