mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Disseny cartes Frigo Carte d’Or restaurants

La companyia gelatera Frigo i Cate d’Or necessitava un disseny per les seves cartes de postres dirigides a restaurants.
El repte en aquest projecte era crear una imatge gràfica que es diferenciés dels seus competidors. Un altre element
important que calia tenir era que el disseny fos atractiu per al públic objectiu.

Category: