mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Creació marca i elements Link Hotels

Link Hotels és una cadena d’hotels de luxe que buscaven una imatge de marca que donés a conèixer l’essència
de la seva empresa. Triem lletres en color daurat sobre fons negre, que transmeten una idea de luxe i exclusivitat.
Vam aconseguir crear el símbol d’una clau feta amb les lletres del nom dels Hotels.

Category: