mcg massip comunicacio gràfica

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Creació de marca constructora Marino Lopez

L’empresa constructora Marino Lopez ens va encarregar la creació de la seva imatge de marca.
Tenint en compte el sector en què opera, vam decidir fer servir la lletra M projectada constructivament.
El fons blau fa que les parts de la lletra en color blanc destaquin més donant una imatge sòbria i professional.

Category: